ตำบลศรีวิไล
อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศรีวิไล ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีวิไล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศรีวิไล หมู่ 2 บ้านศรีวิไลชุมพร หมู่ 3 บ้านศรีวิไลสามัคคี หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 5 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์สามัคคี หมู่ 7 บ้านอู่คำ หมู่ 8 บ้านหนองจันทร์โนนมณี หมู่ 9 บ้านผาสุข หมู่ 10 บ้านประเสริฐ หมู่ 11 บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 12 บ้านศรีวิไลพัฒนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลตำบลศรีวิไลเป็นเขตที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศรีวิไล มีพื้นที่ประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร มี 12 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นาสิงห์, นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,983 คน เป็นชาย 5,013 คน เป็นหญิง 4,970 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดอรัญญวิเวก
2. ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล
3. สวนรัชมังคลาภิเษก
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.