ตำบลเฝ้าไร่
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเฝ้าไร่อยู่ในเขตการปกครองของ กิ่ง อ.เฝ้าไร่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนาฮก หมู่2 บ้านเฝ้าไร่ หมู่3 บ้านจับไม้ หมู่4 บ้านท่าหายโศก หมู่5 บ้านนาฮกใหม่ หมู่6 บ้านหนองยาง หมู่7 บ้านท่าสำราญ หมู่8 บ้านวังชมภู หมู่9 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่10 บ้านมีชัย หมู่11 บ้านภูเงิน หมู่12 บ้านเกษตรเจริญ หมู่13 บ้านเมืองทอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเฝ้าไร้ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267 ตรงกิโลเมตรที่ 0.10 ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 26 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.นาดี กิ่ง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองหลวง, อบต.วังหลวง กิ่ง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,067 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,960 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโคกสะอาด
2.วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
3.วัดบุปผาราม
4.วัดศรีอุดมพร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.