ตำบลเขวา
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งภูมิลำนาอยู่ที่เนินดินแห่งหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ที่เป็นต้นเขวาจำนวนมาก กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลเขวา ครั้งแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเขวาปัจจุบัน เพราะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นและกระจายหมู่บ้านไปเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขวา เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมืองมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ 12 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมิตรภาพ, ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าตูม, ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแวงน่าง, เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 15,161 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทอผ้า จักสาน เครื่องปั้นดินเผา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ปรางค์กู่บ้านเขวา
2. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.