ตำบลท่าตูม
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าตูม มี 10 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1, บ้านกุดเจียน หมู่ที่ 2, บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3, บ้านโปโล หมู่ที่ 4, บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5, บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 6, บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7, บ้านหนองคู หมู่ที่ 8, บ้านท่าตูมวาริน หมู่ที่ 9 และบ้านหนองข่า หมู่ที่ 10

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่ง อ.จังหาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,488 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,160 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดป่า ,บริเวณวังปลาหน้าวัดท่าตูม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.