ตำบลแวงน่าง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแวงน่างเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 16 หมู่บ้าน มีการทำแคร่ไม้ไผ่จำหน่าย ส่วนมากจะทำในหมู่บ้าน
ดอนบม และหมู่บ้านหินตั้ง บ้านดงน้อย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกไม้ไผ่ไว้จำหน่าย และทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ตลอดมาหลังจากฤดูทำนาสืบทอดกันมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแวงน่างเป็นตำบลใหญ่ ใกล้ตัวจังหวัด มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นลำดับที่ 2 และมีเทศบาลตำบลด้วย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขวา อ.เมือง, ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,638 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,981 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม กิจกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
2) อุตสาหกรรมจังหวัด
3) เกษตรอำเภอเมือง
4) เกษตรจังหวัด
5) องค์การโทรศัพท์จังหวัด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.