ตำบลท่าสองคอน
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าสองคอน เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองมหาสารคาม จากทั้งหมด 13 ตำบล และจัดได้ว่าเป็นตำบลเก่าแก่ที่ได้จัดตั้งมานานแล้ว ราษฎรได้อพยพมาจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีกำนันปกครองทั้งหมด 9 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลท่าสองคอนมีพื้นที่ทั้งหมด 63.37 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 39.608 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านทำให้พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำชี, อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง, ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกิ้ง, ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,258 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,111 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช)
2. วัดดงเค็ง
3. วัดดอนหัน
4. วัดท่าสองคอน
5. วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม
6. วัดโนนแต้
7. วัดสันติวัน
8. วัดหนองกุงเต่า
9. วัดหินลาด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.