ตำบลเชียงยืน
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเชียงยืน ก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2436 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 108 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงยืน ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเชียงยืนตั้งอยู่ที่ราบสูงโคราช พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่มาสลับกับป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 13,066 ไร่ จากการสำรวจข้อมูล กชช.2ค ปี 2542 มีหมู่บ้านก้าวหน้า 18 หมู่บ้าน หมู่บ้านปานกลาง 11 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองชอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,767 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สระหนองโพน
2. วัดกลางเชียงยืน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.