ตำบลดอนเงิน
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ปี พ.ศ.2474 หมู่บ้านภายในตำบลดอนเงินขึ้นอยู่กับตำบลหนองซอน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้แยกออกมาจากตำบลหนองซอน จำนวน 8 หมู่บ้าน และแยกออกมาจากตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอเชียงยืน มาตั้งเป็นตำบลดอนเงิน ในปี พ.ศ.2515 มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลดอนเงินมีหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลดอนเงินเป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเชียงยืน ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43.468 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,16705 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหล่าดอกไม้ กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,192 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,613 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. โรงเรียน
3. วัด/สำนักสงฆ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.