ตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2457 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่ที่ตั้งตำบลบรบือในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ บ่อเกลือสินเธาว์ จึงประทานนามว่า "บ่อระบือ" ซึ่งต่อมาได้เรียกขานกันว่า บรบือ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง และลุ่ม เป็นลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 150-200 เมตร มีเนื้อที่ 47,043.75 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาและทำไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ห้วยเตย กิ่งอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,361 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,697 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม 1.ทำไร่มันสำปะหลัง มันแกว 2. เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
2) วัดบ้านซำแฮด
3) วัดบ้านโคกกลาง
4) วัดบ้านโคกล่าม
5) วัดบ้านนาดี
6) วัดบ้านหนองแวง
7) วัดบ้านเหล่าโง้ว
8) วัดบ้านหนองคูณ
9) ที่ว่าการอำเภอบรบือ
10) สถานีตำรวจภูธรอ.บรบือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.