ตำบลหนองเม็ก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองเม็ก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเชือก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 18 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 2 บ้านหนองมะเขือ หมู่ 3 บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 บ้านอุปโป หมู่ 5 บ้านหนองแฮ หมู่ 6 บ้านหมากหม้อ หมู่ 7 บ้านเหล่าอีหมัน หมู่ 8 บ้านหนองม่วง หมู่ 9 บ้านหนองเลา หมู่ 10 บ้านชาดน้อย หมู่ 11 บ้านแฮด หมู่ 12 บ้านหนองแหน หมู่ 13 บ้านโนนเกษตร หมู่ 14 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 15 บ้านหนองเหล็ก หมู่16 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 17 บ้านเม็กใหม่พัฒนา หมู่ 18 บ้านหนองเลาพัฒนา

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เขวาไร่, อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บ้านคู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.นาเชือก, อบต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,767 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,394 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส)
2. วัดธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ)
3. วัดราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ)
4. วัดหนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก)
5. วัดหนองเลา(บ้านหนองเลา)
6. วัดเหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน)
7. วัดอุปโป(บ้านอุปโป)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก หมู่ 13 บ้านโนนเกษตร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม Tel.0-4376-8187

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.