ตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนิเวศน์เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 88 ปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสานพูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาลาว) นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองอำเภอธวัชบุรี ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบล 1 แห่ง จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 1, 15 บ้านจอมพล และบ้านตะโมม อยู่นอกเขตเทศบาล 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 13,395 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน 1,480 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, ทอผ้า, จักสาน, ทำสวน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.