ตำบลมะอึ
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในอดีตมีการอพยพผู้คนเพื่อแสวงหาที่ตั้งชุมชนในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในครั้งนั้น มีผู้นำกลุ่มชื่อ นายมะอึ นำพาผู้คนเดินทางรอนแรมสันนิษฐานว่า เดินทางผ่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลมะอึ (ปัจจุบันคือบ้านนิคม) เดินทางผ่านโบราณสถานปรางค์กู่ 4 เข้ามาถึงบ้านมะอึในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแซงบาดาล แขวงสุวรรณภูมิ ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองต้องการให้แต่ละกลุ่ม เมื่อรวมตัวกันแล้ว จัดเป็นรูปแบบตำบล สำหรับกลุ่มชนให้ชื่อว่าตำบลมะอึ ตามชื่อผู้นำกลุ่ม และยกฐานะบรรดาศักดิ์ เป็นขุนมะอึ ในที่สุดขุนมะอึ ได้ปกครองพื้นที่ตั้งแต่ทิศใต้ คือบริเวณบุ่งลิง (บ้านท่าเยี่ยมในปัจจุบัน) ทิศเหนือคือ บ้านพะเจ้า กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ในปัจจุบันทิศตะวันออกถึงบ้านมะบ้า (กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง) และทิศตะวันตกถึงบ้านหนองผักแว่น ปัจจุบันพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของท่านมะอึ ได้แบ่งแยกเป็นตำบลมะอึ, ตำบลหนองพอก , ตำบลธวัชบุรี บางส่วนของกิ่งอำเภอเชียงขวัญ และบางส่วนของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ปัจจุบันตำบลมะอึ อยู่ในการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลมะอึ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอธวัชบุรี หางจากอำเภอ 5 กม. และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระเจ้า กิ่ง อ. เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,885 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,544 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
โบราณสถานปรางค์กู่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.