ตำบลแวง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแวง เป็นตำบลเก่าแก่เป็นสถานที่ตั้งอำเภอโพนทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านอยุ่ในเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชนนครแวงเหนือ หมู่ 2 บ้านบ้านแวงใต้ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านเดื่อ หมู่ 5 บ้านโพนเงิน หมู่ 6 ชุมชนคำแข้ หมู่ 7 ชุมชนคำแวง หมู่ 8 บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า หมู่ 10 บ้านดอนม่วย หมู่ 11 บ้านเกษตร หมู่ 12 บ้านทุ่งแสงทอง หมู่ 13 บ้านหนองแคน
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินปนทราย มีแหล่งน้ำไหลผ่านคือ แม่น้ำยัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 26.042 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระนกแก้ว และ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,346 คน และจำนวนหลังคาเรือน 529 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 ที่ว่าการอำเภอโพนแอง
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทอง
3. ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง
4. บึงโพนทอง
5. วัดนิคมคณราม
6. ที่ทำการ อบต.แวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.