ตำบลสว่าง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสว่าง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสว่าง หมู่ 2 บ้านท่าสำราญ หมู่ 3 บ้านบึงก้านตง หมู่ 4 บ้านหนองกุง หมู่ 5 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 6 บ้านคำพระ หมู่ 7 บ้านคำอุปราช หมู่ 8 บ้านโคกก่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,619 คน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.