ตำบลโนนชัยศรี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนชัยศรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพนทอง โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 42 ตร.กม. มีประชากร 7,626 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,023 หลังคาเรือน ประชาชนอาศัยกันอยู่แบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโนนชัยศรี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนน้อย ไม่เพียงพอในด้านทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และพื้นที่บางส่วนปลูกพืชไร่และพืชสวนเป็นอาชีพรอง มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหัวใจของตำบล คือ ลำน้ำยัง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,733 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนาทำสวน ทำไร่ รับราชการ รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี
2)โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
3)โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4) วัด 10 แห่ง
5) สถานีอนามัย 2 แห่ง
6) สถานพยาบาล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.