ตำบลภูเงิน
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลภูเงิน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลเมืองไพร ปี 2492 ได้แยกตำบลออกมา ขึ้นกับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเงินตั้งชื่อตามป่า
ที่เรียกว่า “ดงภูเงิน” มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางส่วน มีลำน้ำยัง ลำห้วยแกวไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต มีเนื้อที่ทั้งหมด 83,336 ไร่
อยู่ห่างจากอำเภอเสลภูมิ 14 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีวิลัย และตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย, ต.บึงเกลือ และ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,879 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 3 แห่ง
3) โรงเรียน 8 แห่ง
4) วัด 13 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.