ตำบลนาเลิง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาเลิง แยกจากตำบลเมืองไพร เมื่อปี 2510 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาเลิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4 กม. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ำชีไหลผ่าน มีหนองน้ำหลายแห่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนางาม และ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงงาม กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,032 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.