ตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองใหม่ โดยแบ่งเป็นกระทรวง ในส่วนภูมิภาค
หัวเมืองใหญ่ ๆ ตั้งขึ้นเป็นมณฑล อำเภอกระมาลาไสย เป็นอำเภอที่ขึ้นตรงต่อมณฑลอุบลราชธานี แล้วก็มาขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ด ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีการปรับปรุงบ้านเมืองอีกครั้ง โดยยุบมณฑลเป็นจังหวัด ได้ตั้ง อำเภอใหญ่ ๆ เป็นจังหวัด ในปี 2456 ตำบลกมลาไสย จึงได้ถูกรวบรวมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ชื่อใหม่ว่าอำเภอกมลาไสย มีหลวงพิพัฒนกมลาไสย เป็นกำนันตำบล ปัจจุบันตำบลกมลาไสย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลกมลาไสย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอกมลาไสย อยู่ห่างจากอำเภอกมลาไสย ระยะทาง 5 กม. สภาพโดยทั่วไป
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเกษตร พื้นที่การเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาว และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จากลำปาว พื้นที่ทั้งหมด 9,045 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลธัญญา และ ตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนศิลาแลง กิ่ง อ.ฆ้องชัย และ ตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,973 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,185 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) หนองเรือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.