ตำบลโพนงาม
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโพนงาม เดิมเป็นหมู่บ้านโพนงาม ในระยะต่อมาได้มีหมู่บ้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก 4 หมู่บ้าน ทางราชการจึงจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลโพนงาม ขึ้นตรงต่ออำเภอกมลาไสย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันตำบลโพนงาน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน

รูปสภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโพนงาม มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังได้ง่าย และมีลำห้วย หนอง คลอง บึง เหมาะแก่การทำนา เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง มีเนื้อที่ประมาณ 48.856 ตร.กม. หรือ 30,535 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามัคคี อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,006 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,825 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคำโพนทอง
2. วัดดอนหัน
3. วัดโนนไฮ
4. วัดประชาศรัทธาธรรม
5. วัดโพนงาม
6. วัดโพนทอง
7. วัดศรีสว่างไพรบูลย์
8. วัดสุวรรณนิคคลี
9. วัดหนองไผ่
10. วัดหนองอีกุ้ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.