ตำบลเจ้าท่า
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเจ้าท่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยแยกหมู่บ้านออกมาจากตำบลธัญญาและตำบลดงลิง มาตั้งเป็นตำบลเจ้าท่า โดยมี นายประสงค์
ณ ตะวัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันตำบลเจ้าท่า มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 16 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเจ้าท่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกมลาไสย ห่างจากอำเภอประมาณ 15 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด 41 ตร.กม. หรือประมาณ 25,625 ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังได้ง่าย มีคลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธัญญา และ ตำบลดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัยและตำบลดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงลิง อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,764 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,674 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)วัด 6 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.