ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกุดหว้า เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดหว้า หมู่ 2 บ้านกุดหว้า หมู่ 3 บ้านวังมน หมู่ 4 บ้านขุมขี้ยาง หมู่ 5 บ้านโคกโก่ง หมู่ 6 บ้านห้วยแดง หมู่ 7 บ้านนาไคร้ หมู่ 8 บ้านกุดหว้า หมู่ 9 บ้านกุดหว้า หมู่ 10 บ้านห้วยแดง หมู่ 11 บ้านกุดหว้า หมู่ 12 บ้านขุมขี้ยาง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลกุดหว้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุฉินารายณ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวขาว และ จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,353 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,684 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกกต้อง
2. วัดโนนศิลา
3. วัดบ้านโคกโก่ง
4. วัดบ้านวังมน
5. วัดป่ากุดหว้า
6. วัดศิลาลาดติการาม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.