ตำบลยางอู้ม
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลยางอู้ม เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ประชากรเป็นคนอีสาน และพูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธทั้งตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าคันโท ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางอู้ม หมู่ 2 บ้านยางอู้ม หมู่ 3 บ้านคำบอน หมู่ 4 บ้านยางอู้ม หมู่ 5 บ้านคำบอน หมู่ 6 บ้านชัยศรีสุข

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินสลับที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ในที่เนินและที่นาในที่ลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,830 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาตาล และ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,426 คน และจำนวนหลังคาเรือน 834 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม จับปลา ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. แม่น้ำลาปาว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.