ตำบลดงมูล
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลดงมูล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลดงมูล ห่างจากอำเภอหนองกุงศรี 14 กม. มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับการทำไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกเรือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,900 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 13 แห่ง
3) โรงเรียน 6 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.