ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลนิคมห้วยผึ้ง มีลักษณะการปกครองท้องที่ และมีหมู่บ้านอยู่ในความปกครอง รวม 16 หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีภูเขาบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ตลอดทั้งมีถนนที่ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก สบาย ต่อการสัญจรไปมาของราษฏรในตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนนาจาน กิ่งอ.นาคู และ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองอีบุตร และ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูแล่นช้าง กิ่งอ.นาคู และ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,004 คน และจำนวนหลังคาเรือน 667 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนาปี ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง
อาชีพเสริม ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพด ยาสูบและเลี้ยงสุกร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง
2)อ่างเก็บน้ำห้วยฝา
3)วัดภูศรีชมชื่น (วัดภูผีโห่)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.