ตำบลโคกสะอาด
กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกสะอาด เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในห้าตำบล ที่มีส่วนผลักดันให้มีการรวมตัวเคลื่อนไหว ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อขอจัดเป็นกิ่งอำเภอใหม่ เนื่องจากอยู่ห่างไกลอำเภอมกลาไสย และต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอฆ้องชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ปัจจุบันตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านให้การปกครอง จำนวน 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกิ่งอำเภอฆ้องชัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตชลประทาน ลำปาว และโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าจากแม่น้ำชี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนศิลา กิ่ง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแป้น อ.กมลาไสย และ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,600 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,569 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม, รับจ้าง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.