ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์พระธาตุ 5 แห่ง ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหารหลวงในอดีต สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจ เจ้าเมืองอินทรปัฐนครผู้ซึ่งอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาระ เวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงต้องพาราษฎรอพยพกลับไปเขมร หนองหารหลวงจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหารหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า "เมืองเชียงใหม่หนองหาร" และเปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองสกลวาปี" เมื่อ พ.ศ.2321 ต่อมาประมาณ พ.ศ.2373 โปรดเกล้าฯให้พระสุนทร ราชวงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งทำความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มารักษาเมืองสกลวาปี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลวาปีเป็นเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลธาตุเชิงชุมในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
บริเวณพื้นที่ของตำบลธาตุเชิงชุมทั้งหมดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดสกลนคร มีศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดกับหนองหาร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หนองหารและตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงมะไฟ ตำบลงิ้วดอน อำเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หนองหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 51,655 คน เป็นชาย 25,593 คน เป็นหญิง 26,062 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับราชการ ค้าขาย และเกษตรกรรม
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
2. หนองหาร
3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
4. ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
5. พระธาตุดุม
6. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูมิทัตโต

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.