ตำบลท่าแร่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บ้านท่าแร่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อซาเวียร์ เกโก ซึ่งอพยพครอบครัวจากตัวเมืองสกลนครข้ามหนองหาร มาตั้งหลักแหล่งใหม่ทางฝั่งเหนือของหนองหาร และได้สร้างโบสถ์ชื่อว่า "วัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่" เป็นศาสนาคริสต์นิกาโรมันคาทอริก แรกก่อตั้งบ้านท่าแร่ ได้มีครอบครัวชาวญวน อพยพประมาณ 10 ครอบครัว และคนพื้นเพอีสานอีก 10 ครอบครัว เข้ามาตั้งรกรากอยู่ด้วย รวมแล้ว 20 กว่าครอบครัว ปัจจุบันมี 2,200 ครอบครัว

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของบ้านท่าแร่ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท แต่ละหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างกัน มีบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ
1 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดหนองหาร ประชากรอาชีพทำนา/
ค้าขาย/รับจ้าง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน 605 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนฤดูแล้ง ประมงน้ำจืดหนองหาร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) หนองหาร
2) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
3) สุสานคาทอลิก
4) โรงเรียนซนต์โยเซฟท่าแร่
5) สวนสาธารณะดอนเกิน
6) จุดชมวิวหนองหาร (สวนหย่อม)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.