ตำบลบะฮี
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบะฮี เดิมรวมอยู่กับตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม และได้แยกการปกครองมาเป็นตำบลบะฮี เมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรรณานิคม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 2 บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 3 บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 4 บ้านนาตากาง หมู่ที่ 5 บ้านบะฮี หมู่ที่ 6 บ้านผาอินทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหลักเจ็ด หมู่ที่ 8 บ้านบะฮีเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านนาตากางเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านบะฮี ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาอิสาน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 79 ตารางกิโลมตร หรือประมาณ 46,441 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ป่าไม้โปร่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,149 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,465 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวน หัตถกรรมพื้นบ้าน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บะฮี

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.