ตำบลต้นผึ้ง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลไฮหย่อง จนถึงปี พ.ศ.2517 จึงแยกออกเป็นตำบลต้นผึ้ง สำหรับการตั้งชุมชนลำห้วยปลาหางมานานนับ 100 ปี ได้แก่ชุมชนบ้านนาถ่อน บ้านโพนสวางชุมชนขันขอนแคน เมื่อแรกตั้งตำบลมี 9 หมู่บ้าน มีนายบุญคง สกุลญาติ เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลต้นผึ้งเป็นพื้นที่ราบมีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน และมีหมู่บ้านมีคลองชลประทาน จำนวน 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,2,5,9,10,12,13
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ไฮย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,120 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,891 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น แตงโม มะเขือเทศ พริก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.