ตำบลม่วง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลม่วง แยกออกมาจากตำบลมาย เมื่อปี 2503 ตำบลม่วงแยกการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน เขตเทศบาล 4 ชุมชน เขตความรับผิดชอบ อบต. 6 หมู่บ้าน จำนวนประชากรประมาณ 10,000 คน ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอ ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพ ทำนา ค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรในตำบลเป็นชนเผ่าภูไท ซึ่งมีความสามารถในการทอผ้าเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้ตำบลม่วง มีผลิตภัณฑ์ดีเด่น คือ การทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และในปัจจุบันนางประเพ็ญ ปลัดกอง เป็นกำนันตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สภาพทั่วไปของตำบล :
จำนวนพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ตำบลม่วงเป็นพื้นที่ราบ เหมาะสมแก่การทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มาย, ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,759 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,069 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบุปผาราม
2. วัดโพธิ์ชัย
3. วัดศรีชมชื่น
4. วัดศรีดอกกาว
5. วัดศรีสะอาด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร Tel:042-794007 Fax : 042-794507

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.