ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสว่างแดนดินเดิมเรียกว่าบ้านหัน ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2438 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาตำบล (นิติบุคคล) และในปี 2540 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีการปกครอง 22 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสว่างดินแดน 5 หมู่บ้าน) ในปี 2545 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน รวมเป็น 25 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีห้วยสานจอดไหลผ่านประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และค้าขาย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านถ่อน, อบต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บ้านต้าย, อบต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 18,420 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,170 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.แหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียง วัดชัยมงคล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.