ตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองหลวง ได้แยกออกมาจากตำบลค้อได้ เมื่อปี พ.ศ.2505 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ และเมื่อปี
พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน มี 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหลวง โคกดินแดง หนองหลวงน้อย หนองผือ โคกสำราญ หนองย่างชิ้น นาอ้อม โคกน้ำเกลี้ยง โคกก่อง หนองหลวงวัฒนา และบ้านหนองหลวง

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 172 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 46,250 ไร่ หรือ 74 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,109 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,760 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.หนองหลวง
2.สถานีอนามัย ต.หนองหลวง
3.เรือนจำจังหวัดสว่างแดนดิน
4.โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
5.โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกุล
6.โรงเรียนหนองย่างชิ้น-ชุมชัย
7.โรงเรียนบ้านโคกดินแดง
8.วัดบ้านหนองหลวงวัฒนา
9.วัดบ้านโคกดินแดง
10.วัดป่าบ้านโคกก่อง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.