ตำบลทรายมูล
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทรายมูล เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นตำบลตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทรายมูล หมู่ 2 บ้านม้า หมู่ 3 บ้านเตาไห หมู่ 4 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 บ้านดอนยานาง หมู่ 7 บ้านหนองกุง หมู่ 8 บ้านหนองหว้า

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ 73 ตร.กม. หรือประมาณ 46,625 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พันนา, ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สว่างแดนดิน, ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,074 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ทรายมูล
2. วัดทรายศรี
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียนบ้านทรายมูล
5. โรงเรียนบ้านม้า
6. วัดบ้านม้า
7. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
8. วัดบ้านหนองหว้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.