ตำบลวัฒนา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวัฒนาแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และอยู่นอกเขตเทศบาลทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งแยกการปกครองออกจากตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา จำนวน 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลวัฒนาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอส่องดาว ห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. ห่างจากตัวจังหวัด110 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พันนา, ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปทุมวาปี, ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สว่างแดนดิน, ต.บ้านด้าย อ.สว่างแดนดิน และต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,071 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.อ่างเก็บน้ำคำหลวง
2.อ่างเก็บน้ำห้วยขุมดิน
3.วัดดอนธาตุ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.