ตำบลเต่างอย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ชาวบ้านเต่างอย ครั้งแรกอพยพมาจากบ้านไร่แคน และบ้านนาน้อยอ้อยหนู เมืองมหาชัย ประเทศลาว บางกลุ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่
บ้านเชือม เขตอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม บ้านพระซอง อ.นาแก จ.นครพนม และอีกกลุ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเต่างอย เดิมชื่อว่า บ้านเตางอย เพราะว่ากลุ่มคนที่มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมีอาชีพตีเหล็ก และมาตั้งเตาตีเหล็กที่ริมฝั่งแม่น้ำพุง และบริเวณป่าลำน้ำพุง มีเตามาก กลุ่มคนที่มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมี 3 ตระกูล คือ 1. ตระกูลงอยภูธร 2. ตระกูลงอยผาลา 3. ตระกูลงอยจันทร์ศรี กำนันคนแรกของตำบลเต่างอย คือ นายเฮือง ราชางอยผาลา ปัจจุบันกำนันตำบลเต่างอย คือนายประนอม วีดีสา ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายจีรวัฒน์ งอยภูธร

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพุงไหลผ่าน และมีภูเขา และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ บ้านบึงสา หมู่ที่ 3 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยแคน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,252 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,194 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ถักไม้กวาด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดศิริ มังคละ บ้านเต่างอย
2) ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
3) สถานีตำบลภูธรเต่างอย
4) โรงพยาบาลเต่างอย
5) สาธารณสุขอำเภอ
6) โรงเรียนมัธยมเต่างอยพัฒนศึกษา
7) โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
8) อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ , อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.