ตำบลนาแก้ว
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาแก้วเป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร การตั้งชื่อว่า“บ้านนาแก้ว” นั้นเนื่องจากชาวบ้านออกไปทำนาได้พบลูกแก้วผลึกใส ซึ่งเชื่อกันว่าเทพเจ้าจากสวรรค์ได้ประทานลูกแก้วนี้มาให้เพื่อเป็นศิริมงคล และเพื่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ปัจจุบันได้นำลูกแก้วนี้มาเก็บรักษาไว้ที่โบสถ์วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้วได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งขณะนั้น มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน


สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีระดับสูงจากน้ำทะเลประมาณ 160 – 170 เมตร พื้นดินเป็นหินลูกรังซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงเกิดความแห้งแล้งลำน้ำธรรมชาติมีน้อยและตื้นเขิน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,612 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,397 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดยอดลำธาร
2. วัดอินทรังสฤษฏิ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.