ตำบลเชียงสือ
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเชียงสือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนนาแก้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงสือ, หมู่ที่ 2 บ้านเชียงสือน้อย, หมู่ที่ 3 บ้านโนนกุง, หมู่ที่ 4 บ้านท่าสาวคอย, หมู่ที่ 5 บ้านอุดมวัฒนา, หมู่ที่ 6 บ้านโนนสามัคคี, หมู่ที่ 7 บ้านโนนประดู่

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.เชียงสือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ใช้ทำนาเป็นส่วนมาก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,167 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ิอาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกแตงโม ปลูกมะเขือเทศ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เชียงสือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.