ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองญาติ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงโชค หมู่ 2 บ้านหนองญาติ หมู่ 3 บ้านภูเขาทอง หมู่ 4 บ้านดอนโมง หมู่ 5 บ้านนาจอก หมู่ 6 บ้านคำพอก หมู่ 7 บ้านเหล่าภูมิ หมู่ 8 บ้านตำธาตุ หมู่ 9 บ้านคำพอก หมู่ 10 บ้านหนองบัว หมู่ 11 บ้านคำพอก หมู่ 12 บ้านภูเขาทอง 13 บ้าเหล่าภูมี

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,902 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาราชควาย และ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำควาย และ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาทราย และ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,746 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,354 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองญาติ
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 11 แห่ง
4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินท์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.