ตำบลท่าจำปา
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในครั้งนั้น หลวงพ่อเป๊า ได้พาคนส่วนหนึ่งล่องเรือลงมาตามแม่น้ำโขง และได้ตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ำโขง บริเวณทิศเหนือของบ้านท่าจำปา (ปัจจุบันเป็นบ้านทุ่ง มีต้นไม้และป่าไม้ เรียกว่า "บ้านสิมเก่า") ซึ่งตอนนั้น บริเวณที่ตั้งบ้านยังคงสภาพเป็นป่าทึบ มีต้นไม่ใหญ่และสัตว์ป่ามากมาย หลวงพ่อเป๊า และเพื่อนบ้านตั้งบ้านเรือนประมาณ 5-6 หลัง เดิมเป็นบ้านพันบักท่า เปลี่ยนเป็น บ้านท่าจำปา ตั้งตามที่มีต้นดอกจำปา (ลั่นทม) ขึ้นตามริมท่าน้ำเป็นจำนวนมาก จึงเรียกบ้านท่าจำปา ต่อมาบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนอพยพมามากขึ้น โดยยึดอาชีพเกษตรกรรม และล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพ ต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ้านท่าจำปาได้ถูกยกการปกครองขึ้นเป็น "ตำบลท่าจำปา" โดยมีนายสุวรรณ บุญระมี เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมีนายบุญชอบ ติดหล้า เป็นกำนัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น บางส่วนเป็นพื้นที่ดอน ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ และไม้ผล พื้นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้ง มีห้วยหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบล และมีสภาพป่าบางส่วน แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำโขง แม่น้ำสงคราม หนองคำมน ห้วยปลา ห้วยเขื่อง ห้วยหวายล้ม ห้วยยาง ห้วยขี้หนู ห้วยภูแวง ห้วยกระทาด ห้วยทราย ห้วยกอก ห้วยปองเหนือ มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีป่าดงกระแสนที่ยังคงอนุรักษ์ มีพื้นที่ 982 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ืทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ลำน้ำโขง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ และตำบลนาข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,448 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,468 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ป่าดงกระแสน
2. รูปปั้นหลวงปู่สน
3. คณะกลองยาว
4. วัดศรีชมชื่น
5. วัดท่าดอกแก้วใต้
6. วัดศรีสสัวดิ์
7. วัดจอมแจ้ง
8. วัดท่าดอกแก้วเหนือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจำปา :
ที่อยู่ : 91 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร : 042 535358-9

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจำปา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.