ตำบลหนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ประกาศตั้งเป็นตำบลเมื่อปี 2525 โดยมีนายพระแสง และนายคำจันทร์ ไม่มีนามสกุล เป็นคนนำก่อตั้ง ซึ่งต่อมาเป็นตระกูลเชื้อคำจันทร์ เป็นชาวลาวอพยพมาจากเมืองวัง เมืองบก ประเทศลาว โดยข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งประเทศไทย ประมาณปี 2368 จนมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ชาวบ้านเรียกว่าต้นแคน และเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปี จึงได้สร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หนองแคน”

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,017 คน และจำนวนหลังคาเรือน 993 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 1 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
4)ผึ้งร้อยรังอายุมากกว่า 200 ปี

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.