ตำบลชะโนดน้อย
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลชะโนดน้อย ราษฎรได้อพยพมาจากเมืองเวียงคำ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2390 ได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนโดยการนำของนายโก๊ดและนายโสม เห็นเป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยขึ้นกับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้ขึ้นกับอำเภอดงหลวง ตำบลชะโนดน้อยเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดงหลวง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านชะโนด หมู่ 2 บ้านโนนทัน หมู่ 3 บ้านชะโนดน้อย หมู่ 4 บ้านดอนชาด หมู่ 5 บ้านหนองยางน้อย หมู่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ 7 บ้านย้อมพัฒนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,950 คน และจำนวนหลังคาเรือน 946 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ชะโนดน้อย
2. อ่างเก็บน้ำชะโนด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.