ตำบลบ้านค้อ
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านค้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กิ่ง อ.คำชะอี จ.นครพนมมาก่อน เหตุผลที่ได้ตั้งชื่อว่า ต.บ้านค้อ เพราะว่าพื้นที่ตั้งหมู่บ้านนั้นเมื่อก่อนเป็นโนนป่าค้อ (มีต้นค้อขึ้นหนาแน่น) แต่ก่อนมีหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลบ้านค้อ ได้แก่บ้านค้อ บ้านดงยาง บ้านโคก บ้านตูมหวาน บ้านดอนป่าแคน บ้านโพนงาม บ้านแฝก บ้านหนองสระพัง และบ้านแข้ ปัจจุบัน ต.บ้านค้อ มี 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโคก, หมู่ที่ 2, 3,11 บ้านค้อ, หมู่ที่ 4, 7 บ้านดงยาง, หมู่ที่ 8 บ้านตาเปอะ, หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 10 บ้านด่านช้าง ต.บ้านค้อมีผู้นำตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 9 คน คนแรก คือ ท้าวชัยปัญญา และปัจจุบัน คือ นายเกรียงศักดิ์ คนคลอง เป็นกำนันประจำตำบล และมีครัวเรือนทั้งหมด 1,202 ครัวเรือน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านค้อมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา และมีบางส่วนเป็นภูเขา มีลำห้วยหลายสายไหลผ่านตำบล ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเหล่า/ต.กกตูม/อ.ดงหลวง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต ตำบลบ้านค้อ จำนวน 7,819 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต.บ้านค้อ 1 แห่ง
2. สถานีตำรวจภูธร ต.บ้านค้อ 1 แห่ง
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล 1 แห่ง
8. วัด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.