ตำบลโพนงาม
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโพนงาม เดิมเป็นบ้านโพนงามของตำบลบ้านเหล่า ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งตำบลบ้านค้อ ในปี พ.ศ.2475 บ้านโพนงามจึงขึ้นต่อตำบลบ้านค้อ ต่อมาปี พ.ศ.2512 ได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลโพนงาม ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ 2 บ้านโพนงาม หมู่ 3 บ้านตูมหวาน หมู่ 4 บ้านดอนป่าแคน หมู่ 5 บ้านโนนป่าแดง หมู่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ 7 บ้านแฝก หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้ หมู่ 9 บ้านหนองสระพัง หมู่ 10 บ้านแฝก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 35,933 ไร่ ตำบลโพนงามตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอำเภอคำชะอี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผึ่งแดด, ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,450 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,178 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ข้าวโพด ตัดเย็บเสื้อผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โพนงาม
2. สถานีอนามัยตำบล
3. ภูธง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.