ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสุเทพ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชิงดอย บ้านป่าห้า บ้านกองบิน 41 บ้านห้วยทราย บ้านร่ำเปิง บ้านโป่งน้อย บ้านต้นกก บ้านหลิ่งห้า บ้านดอยสุเทพ บ้านอุโมงค์ บ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์ บ้านสันลมจอย บ้านใหม่หลังมอ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสุเทพมีสภาพเป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่คือ ม.9,11 และ 12 สภาพภูมิประเทศเป็นเชิงเขาคือหมู่ที่ 1,2,4,5,10,13,14 และสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบคือหมู่ที่ 3,6,7,8
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่และเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก
ทิศใต้ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ
ทิศตะวันออก ติดกับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลบ้านปงอำเภอหางดง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,901 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,050 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดพระธาตุคอยสุเทพราชวรวิหาร
2.พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
3.อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
4.น้ำตกห้วยแก้ว
5.น้ำตกมณฑาธาร
6.บ้านม้ง ดอยปุย
7.สวนพุทธธรรมวัดอุโมงค์
8.วัดรำเปิง (ตโปธาราม
9.ท่าอากาศยานเชียงใหม่
10.กองบิน 41 เชียงใหม่
11.สวนสัตว์เชียงใหม่
12.วัดศรีโสดา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.