ตำบลบ้านจันทร์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านจันทร์เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอำเภอแม่แจ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900-1,400 เมตร แยกออกมาจากตำบลแม่นาจร มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าสนเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,469 คน และจำนวนหลังคาเรือน 606 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม: ทอผ้า, หาของป่า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบ้านจันทร์ ม.3
2. อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ ม.3
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
4. ศูนย์ศิลปาชีพวัดจันทร์
5. โครงการเกษตรที่สูงวัดจันทร์
6. โครงการหลวงบ้านจันทร์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.