ตำบลแม่แดด
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่แดด แยกออกมาจากตำบลบ้านจันทร์เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชุมชนหลายเผ่าเป็นเผ่ากะเหรี่ยง 5 หมู่บ้าน, เผ่าม้ง 2 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและหาของป่า
สภาพทั่วไปของตำบล :
ชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยั้งเมิน และ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,258 คน และจำนวนหลังคาเรือน 644 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม: เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
3. โบสถ์ 7 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.