ตำบลบ้านช้าง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านช้าง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกื้ดช้าง ต่อมาได้อพยพมาอยู่โดยควานช้างนำช้างจำนวนหลายเชือกมาด้วย เริ่มก่อตั้งอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก หมู่ 2 บ้านเก๊ามะค่า หมู่ 3 บ้านปางไม้แดง ใช้ชื่อว่า "ตำบลบ้านช้าง" เพราะควานช้างนำช้างจำนวนมากมาอยู่ด้วย จึงเป็นที่มาของตำบล ต่อมาได้แยกหมู่บ้านปางไม้แดงขึ้นอีกหมู่บ้านเป็นหมู่ 4 และปัจจุบันตำบลบ้านช้างได้แยกหมู่บ้านขึ้นอีกหมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านศรีดงเย็น จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แตง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สบเปิง, เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,077 คน และจำนวนหลังคาเรือน 786 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบ้านช้าง
2. วัดปางไม้แดง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.