ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลขี้เหล็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้านแต่เดิมมีต้นไม้ขี้เหล็กหลวงอยู่ที่บ้านขี้เหล็กหลวง มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปเป็นมณฑลกว้างขวางใหญ่โตมาก ก็คงจะถือเอาไม้ขี้เหล็กหลวงต้นนั้นเป็นบุพนิมิตจึงได้ชื่อว่า"บ้านขี้เหล็กหลวง"ต่อมายกเป็นตำบลขี้เหล็กในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลขี้เหล็กมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำปิง และ ต.แม่แฝดใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะลวง และ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,393 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,430 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนา ทำสวน,ทำไร่ และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดสุรินทร์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก
2. วัดอินทาราม หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล ขี้เหล็ก
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.