ตำบลสะเมิงเหนือ
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสะเมิงเหนือ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้ 80 % มีเนื้อที่ทั้งหมด 86,979 ไร่ มีแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสะเมิง ลำน้ำห้วยแม่แพะ และลำน้ำห้วยแม่ป้อก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แมแตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่แรม ,ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,586 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,103 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดต้นลาน
2. วัดต้นตัน
3. วัดโป่งกวาว
4. โป่งน้ำร้อนบ้านโป่งกวาว
5. อ่างเก็บน้ำแม่ปาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.