ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.โป่งน้ำร้อน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ต.ม่อนปิ่น โดยแยกออกมาเป็น ต.โป่งน้ำร้อน เมื่อพ.ศ.2534 มีกำนันท่านแรกชื่อ นายบุญมี อิ่นแก้ว ชื่อ โป่งน้ำร้อนมาจากชื่อน้ำร้อน หรือบ่อน้ำร้อนในอุทยาน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.โป่งน้ำร้อนมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำน้ำแม่ใจไหลผ่านพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำห้วยอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะมีน้ำใช้เฉพาะฤดูฝน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ จรด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จรด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จรด ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,127 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,060 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม น้ำพริกสมุนไพร, ถั่วเหลืองอัดแผ่น, รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โป่งน้ำร้อน
2. เขื่อนพลังน้ำแม่ใจ
3. ฝายน้ำล้น
4. ดอยพระธาตุม่อนปิ่น
5. สถานีอนามัยบ้านท่าหัด
6. สถานีตำรวจชุมชน ต.โป่งน้ำร้อน
7. ดอยผ้าห่มปก
8. สถานีทดลองพืชสวนฝาง
9. อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
10. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ
11. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่ใจ
12. อบต.โป่งน้ำร้อน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.